RSU Bestekken Zoekterm   Nieuw bestek Ondersteuning RAW 2010

Nr Datum Opdrachtgever Beschrijving
12654  2012-04-17  Provincie Fryslan  Aquaduct WIW - perceel A 2eN 
12653  2012-04-16  Provincie Noord Holland  Bestek voor Baggeren Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder:2620 
12650  2012-04-10  Gemeente Dongeradeel.  Er is nog geen RSX bestands ondersteuning. Sorry 
12649  2012-04-10  Gemeente Amstelveen  Ecologisch maaien van bermen en slootwerk 
12648  2012-04-10  Gemeente Groningen  Groot Onderhoud Gesloten Verhardingen deel 2 - 2012 
12647  2012-04-06  Gemeente Assen  Bestek 2012-01 Blauwe As fase 2 Deelgebied 1 
12646  2012-04-06  Gemeente Assen  Bestek 2012-01 Blauwe As fase 1 Deelgebied 1 
12645  2012-04-06  Gemeente Bellingwedde  Bestek 2012-02 asfalt 
12644  2012-04-06  Gemeente Arnhem  vervangen verlichtingsinstallaties: AH022 AH096 
12643  2012-04-05  Provincie Fryslan  Aquaduct WIW - perceel D 
12642  2012-04-05  Dienst Vastgoed Defensie  Cultuurtechnisch onderhoud UTC Marnewaard 2012-2015 
12641  2012-04-05  Gemeente Lochem i.s.m. Waterschap Rijn & IJssel  civieltechnische werkzaamheden Beleef de Berkel 
12640  2012-04-05  Provincie Utrecht  Bestek 903 aanleg T-kruising Sterrenberg aan de N237 
12639  2012-04-04  AMC Amsterdam  Sanering tankpark 
12638  2012-04-03  Waterschap De Dommel  Maaien Watergangen Waterschap De Dommel:Perceel AB 
12637  2012-04-03  Gemeente Rijnwaarden  Herinrichting begraafplaats De Hove te Lobith  
12636  2012-04-02  Provincie Groningen  Onderhoud verharding gehele provincie 
12635  2012-04-02  Gemeente Groningen  Paterswoldseweg herinrichting bestek 72-2011 
Vorige2374 bestekken (132 pagina's, 18 bestekken laten zien)Volgende
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 ]