RSU Bestekken Zoekterm   Nieuw bestek Ondersteuning RAW 2010

Nr Datum Opdrachtgever Beschrijving
12681  2012-05-01  DIENST VASTGOED DEFENSIE   VERVANGEN VELDDRAINAGE OP DE VLIEGBASIS LEEUWARDEN 
12677  2012-04-26  Gemeente Ouderkerk  Havenfront2:Grondwerk, damwand, riool en bestrating 
12676  2012-04-26  Gemeente Ouderkerk  Havenfront:Grondwerk, damwand, riool en bestrating 
12675  2012-04-24  Visio De Blauwe Kamer  Terreininrichting-groen2 
12674  2012-04-24  Blauwe Kamer te Breda   Terreininrichting - groen 
12673  2012-04-23  Gemeente Almere  Asfalteren Hospitaaldreef en Judy Garlandhof:Oostkavels 
12672  2012-04-23  DIENST VASTGOED DEFENSIE ( DVD )  Cyclisch onderhoud leeuwarden 
12671  2012-04-23  Gemeente De Wolden   Onkruidbeheersing op verhardingen Onderhouds 2012 - 2014  
12668  2012-04-23  Gemeente De Wolden   Onkruidbeheersing op verhardingen Onderhoudsjaren 2 
12666  2012-04-23  Gemeente De Wolden  Onkruidbeheersing op verhardingen Onderhouds 2012 - 2014 
12664  2012-04-23  Gemeente De Wolden  Onkruidbeheersing op verhardingen Onderhouds 2012 - 2014 
12663  2012-04-23  Provincie fryslan, Dienst Landelijk Gebied  Herinirchting alde feanen 
12661  2012-04-19  Waterschap Scheldestromen  Herinrichten en baggeren van de Veerse Kreek en Vesten 
12659  2012-04-19  Gemeente Amersfoort  Herinrichting Havenweg t.b.v. woonboten te Amersfoort 
12658  2012-04-18  Gemeente Zaltbommel  Woonrijpmaken centrumgebied de Waluwe Zaltbommel fase 2 
12657  2012-04-17  Provincie Fryslan  Aquaduct WIW - perceel D 2eN 
12656  2012-04-17  Provincie Fryslan  Aquaduct WIW - perceel C 2eN 
12655  2012-04-17  Provincie Fryslan  Aquaduct WIW - perceel B 2eN 
Vorige2374 bestekken (132 pagina's, 18 bestekken laten zien)Volgende
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 ]